Tạo danh sách bằng hàm LIST()

Biểu thức LIST() sẽ xây dựng một danh sách từ bất kỳ sự kết hợp nào của các giá trị, giá trị cột và biểu thức. Các giá trị trong danh sách kết quả sẽ theo thứ tự chúng được cung cấp cho biểu thức LIST().

  • LIST("Apple", "Banana", "Cherry") tạo ra một danh sách các giá trị TextAppleBananaCherry.
  • LIST([Mobile Phone], [Office Phone], [Home Phone]) tạo danh sách số điện thoại từ ba giá trị cột của hàng hiện tại.
  • LIST(1, (1 + 1), (6 / 2), ROUND(POWER(2, 2)), ROUND(SQRT(25)))tạo ra một danh sách các giá trị Number12345
  • LIST() tạo ra một danh sách trống.

Xem thêm

Liệt kê các biểu thức

Xây dựng danh sách từ các tham chiếu cột bảng

Xây dựng danh sách các giá trị

LIST()

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart