TRÌNH THEO DÕI BẢNG CHẤM CÔNG

Mục đích: Đây là ứng dụng cho phép nhân viên theo dõi giờ của họ và đăng nhập và hết giờ. Ứng dụng này cho phép tính toán ngay lập tức tổng tiền lương dựa trên số giờ làm việc, cung cấp cho kế toán hoặc bộ phận nhân sự tất cả thông tin họ cần.

Chi tiết thiết kế: Ứng dụng tận dụng các tính năng sau: thu thập thông tin qua biểu mẫu, công thức ứng dụng, cột ảo, tài liệu tham khảo, hiển thị hình ảnh.

[Các hình thức]

Người dùng gửi thông tin ngay lập tức được đồng bộ hóa trở lại bảng tính của chủ sở hữu.

[Công thức ứng dụng]

Để tính lương dựa trên thời gian làm việc, chúng tôi đã chuyển đổi giá trị thời gian thành giá trị số mà ứng dụng có thể hiểu được.

  • Đối với cột Tổng số giờ, chúng tôi đã trừ thời gian vào từ thời gian ra
  • Đối với cột Tổng tiền lương, chúng tôi nhân Tổng số giờ với tiền lương theo giờ

[Cột ảo]

Để ứng dụng có thể tính toán chính xác các công thức trên, chúng tôi cần tạo các cột ảo chạy các phép tính nhưng không được hiển thị trong ứng dụng.

Để làm điều này, chúng tôi cần chuyển đổi tất cả các giá trị thời gian của mình sang định dạng thập phân. Đối với cột Số giờ, chúng tôi đã sử dụng các công thức sau để thực hiện việc này:

GIỜ([Tổng số giờ])([Phút]/60)+([Giây]/3600)+[Giờ]

Người dùng gửi thông tin ngay lập tức được đồng bộ hóa trở lại bảng tính của chủ sở hữu.

Thông tin nhân viên và nhật ký chấm công
Chấm công vào ca
Chấm công ra ca
dùng thử miễn phí
Trải nghiệm ứng dụng tại đây
cài đặt ứng dụng
Hoặc cài đặt ứng dụng tại đây

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart