Trừ các giá trị khỏi danh sách

Toán tử trừ danh sách ( -) sẽ tạo ra một danh sách mới với các giá trị của danh sách bên trái không có trong danh sách bên phải. Các giá trị của danh sách kết quả sẽ theo thứ tự xuất hiện trong danh sách bên trái ban đầu.

Các mục kết quả trùng lặp sẽ bị bỏ qua.

  • ({ 1, 2, 3 } - LIST(2, 3, 4))tạo ra danh sách một giá trị Number1
  • ({ "Bob", "Mary", "Bob", "Alice" } - { "Alice" })tạo ra một danh sách các giá trị Text: BobMary. Ngoài việc yêu cầu xóa Alice, hãy lưu ý rằng sự xuất hiện trùng lặp của Bob cũng bị loại bỏ khỏi kết quả.
  • ({ "Bob", "Mary", "Bob", "Alice" } - LIST())tạo ra một danh sách các giá trị TextBobMaryAlice. Lưu ý rằng sự xuất hiện trùng lặp của Bob đã bị loại bỏ khỏi kết quả. Tương đương với UNIQUE({ "Bob", "Mary", "Bob", "Alice" }).
  • ({ "Bob", "Mary", "Bob", "Alice" } - { "Bob" })tạo ra một danh sách các giá trị Văn bản : MaryAlice. Lưu ý rằng mặc dù Bob chỉ xảy ra một lần trong danh sách bên phải, nhưng cả hai (tất cả) lần xuất hiện của Bob trong danh sách bên trái đều bị xóa trong kết quả.

Xem thêm

Kết hợp danh sách

Liệt kê các biểu thức

INTERSECT()

UNIQUE()

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart