Mục đích: Ghi lại số liệu khách hàng và theo dõi trạng thái tài khoản tổng thể trên cơ sở lịch sử trong bảng điều khiển trên máy tính để bàn.

Đang cập nhật thêm …

Browser Link: https://www.appsheet.com/start/4c1d8091-bae6-4c30-ba6d-1187ea0e4e0a

Install Link: https://www.appsheet.com/newshortcut/4c1d8091-bae6-4c30-ba6d-1187ea0e4e0a

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart