Xây dựng biểu thức trả về danh sách

Các biểu thức sau đây trả về danh sách dưới dạng kết quả của chúng:

 • EXTRACT()– Danh sách các phần tử có thể nhận biết được từ giá trị văn bản.
 • EXTRACTDATES() – Danh sách ngày từ giá trị văn bản.
 • EXTRACTDATETIMES()– Danh sách ngày giờ từ giá trị văn bản.
 • EXTRACTDURATIONS()– Danh sách thời lượng từ giá trị văn bản.
 • EXTRACTEMAILS()– Danh sách địa chỉ email từ giá trị văn bản.
 • EXTRACTHASHTAGS()– Danh sách hashtag từ giá trị văn bản.
 • EXTRACTMENTIONS()– Danh sách đề cập từ giá trị văn bản.
 • EXTRACTNUMBERS()– Danh sách các giá trị số từ giá trị văn bản.
 • EXTRACTPHONENUMBERS()– Danh sách số điện thoại từ giá trị văn bản.
 • EXTRACTPRICES()– Danh sách giá từ giá trị văn bản.
 • EXTRACTTIMES()– Danh sách thời gian từ giá trị văn bản.
 • FILTER()– Danh sách các hàng được chọn trong bảng.
 • INTERSECT()– Danh sách các mục chung cho hai danh sách.
 • LIST()– Danh sách giá trị mới.
 • ORDERBY()– Danh sách các hàng theo thứ tự tùy chỉnh.
 • REF_ROWS()– Danh sách các hàng tham chiếu đến hàng này.
 • SELECT()– Danh sách các giá trị cột từ các hàng được chọn.
 • SORT()– Danh sách các mục theo thứ tự.
 • SPLIT()– Danh sách các phần tử từ giá trị văn bản.
 • TOP()– Danh sách các mục đầu tiên của danh sách.
 • UNIQUE()– Danh sách các mục bị trùng lặp đã được loại bỏ.

Xem thêm

Liệt kê các biểu thức

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart