Xây dựng danh sách từ các tham chiếu cột bảng

Tham chiếu một bảng và cột với nhau ( tham chiếu cột-bảng ) sẽ tạo ra một danh sách tất cả các giá trị trong cột đó của bảng đó. Lưu ý rằng nếu bản thân cột chứa các giá trị trùng lặp thì danh sách cũng vậy.

  • Fruits[Name]tạo ra danh sách tất cả các giá trị cột  Name từ bảng Fruits. Điều này tương đương với SELECT(Fruits[name], TRUE, FALSE).
  • Orders[Customer] tạo ra danh sách tất cả các giá trị cột Customer từ bảng Orders. Tương đương với SELECT(Orders[Customer], TRUE, FALSE).
  • Order Details[SKU]tạo ra danh sách tất cả các giá trị cột SKU trong bảng Order Details. Tương đương với SELECT(Order Details[SKU], TRUE, FALSE).

Tham chiếu cột bảng đến một cột thuộc loại List hoặc EnumList sẽ tạo ra danh sách các danh sách. Để “làm phẳng” danh sách danh sách thành một danh sách duy nhất bao gồm các giá trị của danh sách thành phần, hãy bọc tham chiếu cột bảng bằng SPLIT().

  • SPLIT(Employees[Vacation Dates], ",") tạo ra một danh sách tất cả các ngày nghỉ của nhân viên.
  • SPLIT(Events[Notification Emails], ",") tạo ra một danh sách tất cả các địa chỉ email thông báo.

Xem thêm

Liệt kê các biểu thức

Tạo danh sách bằng hàm LIST()

Xây dựng danh sách các giá trị

Trừ các giá trị khỏi danh sách

SELECT()

UNIQUE()

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart