ĐĂNG KÝ TẠO NHÀ CUNG CẤP

Appsheet Việt Nam từ chối các cá nhân, đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ chưa được đơn vị có thẩm quyền kiểm chứng cấp phép hoặc ảnh hướng đến sức khỏe người tiêu dùng trên SCM và SCMS.

Email hỗ trợ: Partner@appsheet.vn

Để sản phẩm, dịch vụ của Bạn phát triển vững bền và được tiếp cận nhiều đơn vị tổ chức khách hàng hơn trên hệ thống SCM ( supplier chain managerment) và SCMS ( Sustainable Management Control Systems) trên hệ thống Appsheet Việt Nam.
Hoàn tất thông tin yêu cầu bên dưới. Để sớm được phê duyệt vui lòng đính kèm các chứng nhận sản phẩm, dịch vụ đến email hỗ trợ: Partner@appsheet.vn .

Registration

Email*

First Name

Last Name

Store Name*

https://app.appsheet.vn/store/[your_store]

Address 1*

Address 2

Country*

City/Town

State/County

Postcode/Zip*

Store Phone*

Password*

Confirm Password*

* Agree  Terms & Conditions

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart